Made in Sweden for the Nordic climate

Filterbollarna byts genom att slå av anläggningen och dränera vattnet från sandfiltret, släpp på anslutningarna till sandfiltret och skruva av huvudet och ta ur filterbollarna. Fyll därefter i nya filterbollar och gör sedan rutinen omvänt för att montera ihop anläggningen.

we detected you are at United States, continue ?

Enter your delivery location

Deliver to:

Select your country/region and we will show you the items being sent to you.