Made in Sweden for the Nordic climate

Driftkostnaden är svår att ge en exakt kostnad på. Det är många variabler som spelar in så som årstid, utetemperatur, tak eller inte tak, placering osv.

Den isolerade stommen i kombination med pahlens energisnåla pump samt en effektiv luftvärmepump borgar för att driftkostnaden ska hållas så låg som möjligt

we detected you are at United States, continue ?

Enter your delivery location

Deliver to:

Select your country/region and we will show you the items being sent to you.