Made in Sweden for the Nordic climate

Displayen till styrningen monteras alltid utanför badet, tänk på att ha displayen skyddad från regn sol och snö. Sladden till displayen är två meter lång men vill man ha displayen längre ifrån badet så finns skarvkablar att köpa under tillbehör.

we detected you are at United States, continue ?

Enter your delivery location

Deliver to:

Select your country/region and we will show you the items being sent to you.