Made in Sweden for the Nordic climate

När du gör grävningen för poolen så är det bra att märka upp hur stor poolen är samt ev teknikrum för pump och filter samt dräneringsbrunn.
Räkna sedan med att ha minst 1 meter extra runt poolen så att du får plats att lägga ut dränering runt plattan.

we detected you are at United States, continue ?

Enter your delivery location

Deliver to:

Select your country/region and we will show you the items being sent to you.