Made in Sweden for the Nordic climate

Från och med 2021 är våra eluppvärmda bad anpassade för att använda klor. Det är viktigt att använda ett klor anpassat till spabad och att detta inte överdoseras.

we detected you are at United States, continue ?

Enter your delivery location

Deliver to:

Select your country/region and we will show you the items being sent to you.