Made in Sweden for the Nordic climate

Displayen till styrningen monteras alltid utanför badet, tänk på att ha displayen skyddad från regn, sol och snö. Sladden till displayen är 2 meter lång men vill man ha displayen längre ifrån badet så finns skarvkablar att köpa under tillbehör.

we detected you are at United States, continue ?

Enter your delivery location

Deliver to:

Select your country/region and we will show you the items being sent to you.