Made in Sweden for the Nordic climate

Matningen till pumpen behöver vara enfas 220V 16A. Tänk på att det kan vara bra att dra fram en 3-fas matning om du vill ha belysning eller annat i anslutning till badet i framtiden. Använder du en luftvärmepump så ska den ha en 16A 3-fas matning.

we detected you are at United States, continue ?

Enter your delivery location

Deliver to:

Select your country/region and we will show you the items being sent to you.