Made in Sweden for the Nordic climate

Badet kommer redo att ställas på ett plant och stabilt underlag, tex packad mackadam eller förstärkt trall.

Tekniken kommer färdig monterad och redo för att kopplas in av en elektriker. Alla bad test körs innan leverans.

Tekniklådan och badet kopplas sedan enelt ihop med medföljande slang och slangklämmor.

we detected you are at United States, continue ?

Enter your delivery location

Deliver to:

Select your country/region and we will show you the items being sent to you.